Master- och Magisterprogram

Avancerad nivå
Efter avslutad utbildning på grundnivå finns möjlighet att studera vidare på avancerad nivå. Vid Institutionen för kostvetenskap erbjuds ett fakultetsgemensamt Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot kostvetenskap120 hp. Masterprogrammet är uppbyggt av fakultetsgemensamma kurser, ämneskurser samt andra valbara kurser. Ämneskurser, dvs kurser i kostvetenskap, kan i samråd med studierektor väljas vid andra universitet och högskolor. Masterprogrammet kan avslutas med en magisterexamen (60hp). En magisterexamen omfattar färre men samma typ av kurser som ges inom masterprogrammet.

Institutionens kurser på avancerad nivå går också att läsa som fristående kurs.

Kursinformation och studieplan

Struktur

Kurser på avancerad nivå i Umeå, Göteborg och Uppsala

Kurser på avancerad nivå vid Högskolan Kristianstad:

The Complexity of Food Choice: the Public Meal from a Consumer Perspective  https://www.hkr.se/en/course/GMK13A

Sustainable food and meals – integrating consumer and production perspectives  www.hkr.se/en/kgmö13a

Läs om våra tidigare Masterstudenter ! (klicka på resp bild)

Nicklas Neuman är den första studenten som erhållit en Masterexamen i samhällsvetenskap med inriktning kostvetenskap.

Jesper Johansson erhöll en Masterexamen i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap 2013

Susanna Sandberg erhöll en Masterexamen i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap 2013

Malin Örthagen erhöll en Masterexamen i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap 2013.