Kontakt vid utbildningsfrågor

Karin Hellstadius, kursadministratör
Till Karin kan du vända dig med frågor som rör registrering i UPPDOK på kurs eller program, studieintyg eller tentamensanmälningar. I övrigt hänvisas till information som finns på studentportalen.

Susanne Engman, studievägledare
Till Susanne kan du vända dig om du vill ha enskild studievägledning ifråga om IKVs utbildningar och kurser.

Helena Elmståhlstudierektor grund- och avancerad nivå
Till Helena vänder du dig om du har frågor som rör tillgodoräkning, studieuppehåll, studieavbrott, individuell studieplan, dispens o dyl.

Ingela Marklinder, internationella utbyten
Till Ingela vänder du dig om du har frågor kring studier utomlands.