Tentamina VT 20

2020-04-20

Vissa av schemalagda tentor under vårterminen är flyttade till juni och kommer att genomföras på distans (se datum nedan). Vid frågor kontakta gärna Helena, studierektor: Helena.Elmstahl@ikv.uu.se 

1 juni: Kost A, omtenta, tenta I

5 juni: Kost B, ordinarie tenta, tenta III 

8 juni: Kost A, omtenta, tenta III

8 juni: Kostsociologi, omtenta

9 juni, fm: Dietetik och folkhälsa, omtenta

9 juni, em: Kost B, omtenta, tenta I

12 juni: Kost B, omtenta, tenta II

16 juni: Dietetik III, omtenta

Det kommer att finnas två sk uppsamlingstillfällen i augusti. Vi vet ännu inte om dessa tentor kan genomföras fysiskt eller om de måste ske på distans.