Högre seminarier

Program för högre seminarier HT2021

 Datum

Doktorand

17/11

Amanda Björnwall: Ensamma och gemensamma måltider bland personer som är 70-75 år – en enkätundersökning.

24/11

Aravinda Berggreen Clausen: Comparisons of the food environment in low and middle-socioeconomic status suburbs of Stockholm

8/12

Lina Al-Adili: Dietitians' self-reported documentation routines on patients' goals and outcomes in the Nordic countries

15/12

 Inger Nilsen: Systematisk litteraturöversikt: Effekt av lågenergidiet inför bariatrisk kirurgi på kroppsvikt, glukosnivåer och levervolym. Diskussion av arbetsprocess och preliminära data.

Senast uppdaterad: 2021-11-08