Högre seminarier

Program för högre seminariet Höstterminen 2020

Childhood obesity in a diverse population: Parental practices, child eating behaviors, and treatment outcomes

Onsdag 30 september, kl. 9.15
Föreläsare: Maria Somalaki, Doktorand, Institutionen för Kostvetenskap Uppsala universitet

Seminarieform: Slutseminarium

Validering av enkäterna DRAQ och ESQ för brännskadepopulation

Onsdag 28 oktober, kl. 13.15

Föreläsare: Josefin Dimander, Doktorand, Institutionen för Kirurgiskvetenskap, Uppsala universitet

Seminarieform: Högre seminarium

Enkätstudie om ensamätande bland äldre i Sverige

Onsdag 11 november, kl. 13.15

Föreläsare: Amanda Björnwall, Doktorand, Institutionen för Kostvetenskap Uppsala universitet

Seminarieform: Högre seminarium

Migration and the food environment: through a non-communicable disease lens

Torsdag 26 november, kl. 10.00
Föreläsare: Aravinda Berggreen Clausen, Doktorand, Institutionen för Kostvetenskap Uppsala universitet

Seminarieform: Mittseminarium

Kontinuerlig glukosmätning och kostintag hos kvinnor före och efter bariatrisk kirurgi.

Onsdag 4 december, kl. 13.15

Föreläsare: Inger Nilsen, Doktorand vid Centrum för klinisk forskning i Dalarna samt vid Institutionen för Kostvetenskap, Uppsala universitet

Seminarieform: Mittseminarium

En preliminär tematisk analys av HK-lärares samtal och undervisning om mat, måltider och hälsa

Onsdag 9 december, kl. 13.15

Föreläsare: Gita Berg, Doktorand, Institutionen för Kostvetenskap Uppsala universitet

Seminarieform: Högre seminarium

Childhood obesity in a diverse population: Parental practices, child eating behaviors, and treatment outcomes

Fredag 11 december, kl. 13.15

Föreläsare: Maria Somalaki, Doktorand, Institutionen för Kostvetenskap Uppsala universitet

Seminarieform: Disputation

Nutrition monitoring and outcome evaluation of patients at risk of malnutrition.

Onsdag 16 december, kl. 13.15

Föreläsare: Sheima Al-Adili, Doktorand, Institutionen för Kostvetenskap Uppsala universitet

Seminarieform: Mittseminarium

Zoom länkar skickas inför respektive seminarietillfälle.