Konsumtion och kvalitetsperception av bröd samt kommunikation av rågbrödskvalitet

Konsumtion och kvalitetsperception av bröd samt kommunikation av rågbrödskvalitet

Rågbröd har i experimentella studier visat sig bidra med flera hälsofrämjande effekter, särskilt i relation till livsstilsrelaterade sjukdomar såsom övervikt och diabetes typ 2. För att brödet verkligen ska kunna ha en positiv effekt ur ett folkhälsoperspektiv så måste det också vara tillgängligt för konsumenterna, väljas och ätas. Detta projekt studerade därför rågbröd ur ett konsumentperspektiv. Huvudsyftet var att undersöka konsumtionsmönster, hälsorelaterade och sensoriska egenskaper och konsumentuppfattningar av bröd, mer specifikt kommersiellt rågbröd.

För mer information, kontakta: Pernilla Sandvik

Avhandling och publikationer

Sandvik, P. (2017) Rye bread in Sweden: Health-related and sensory qualities, consumer perceptions and consumption patterns. Dissertation, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1080303&dswid=8577

Sandvik, P., Nydahl, M., Kihlberg, I., & Marklinder, I. (2017). Consumers’ health-related perceptions of bread - implications for labeling and health communication. Appetite, 121, 285-293. https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.11.092

Sandvik, P., Nydahl, M., Marklinder, I., Naes, T., & Kihlberg, I. (2017). Different liking but similar healthiness perceptions of rye bread among younger and older consumers in Sweden. Food Quality and Preference, 61, 26-37. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.04.016

Sandvik, P., Marklinder, I., Nydahl, M., Naes, T., & Kihlberg, I. (2016). Characterization of Commercial Rye Bread Based on Sensory Properties, Fluidity Index and Chemical Acidity. Journal of Sensory Studies. 31, 283–295. https://doi.org/10.1111/joss.12211 

Sandvik, P., Kihlberg, I., Lindroos, A. K., Marklinder, I., & Nydahl, M. (2014). Bread consumption patterns in a Swedish national dietary survey focusing particularly on whole-grain and rye bread. Food & Nutrition Research. 58: 24024. https://doi.org/10.3402/fnr.v58.24024

Pressrelease och media

http://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=8972&typ=artikel

TT, 2017. Lågutbildade och yngre äter onyttigt bröd,

Svenska dagbladet. https://www.svd.se/lagutbildade-och-yngre-ater-onyttigt-brod (Hämtad 2018-03-05)

TT, 2017. Lågutbildade och yngre äter onyttigt bröd,

Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article25080623.ab (Hämtad, 2018-03-05)

TT, 2017. Lågutbildade och yngre äter onyttigt bröd,

 Dagens nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/lagutbildade-och-yngre-ater-onyttigt-brod/ (Hämtad, 2018-03-05)

TT, 2017. Lågutbildade och yngre äter onyttigt bröd,

Upsala nya tidning. http://www.unt.se/nyheter/omvarld/lagutbildade-och-yngre-ater-onyttigt-brod-4682282.aspx (Hämtad, 2018-03-05)

TT, 2017. Lågutbildade och yngre äter onyttigt bröd,

 Göteborgsposten. http://www.gp.se/nyheter/sverige/l%C3%A5gutbildade-och-yngre-%C3%A4ter-onyttigt-br%C3%B6d-1.4371318 (Hämtad, 2018-03-05)