Institutionen för kostvetenskap

Malin Örthagen

Masterexamen i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap 2013.

Varför sökte du Masterprogrammet?

Efter min Dietistexamen var jag sugen på att läsa vidare. För att bredda min kompetens
utöver det kliniska, önskade jag speciellt läsa mer sensorik. Samtidigt som jag läste på Masterprogrammet hade jag ett timvikariat som Dietist på ett sjukhus.

Vilka kurser valde du att läsa inom Masterprogrammet?

Många av kurserna i Masterprogrammet är valbara. På det sättet kan man utforma de två åren efter sina specialintressen. Förutom de intressanta kurserna som Inst för Kostvetenskap ger så finns andra distanskurser på universitet och högskolor över hela Sverige. Jag läste t ex kurserna ”Mat och media” vid Umeå universitet och ”Hälsa och ohälsa ur ett genusperspektiv” vid Stockolms universitet, samtidigt som jag reste runt i Colombia och USA. På plats i Uppsala läste jag bl a ”Klinisk nutrition vid svåra sjukdomstillstånd” och ”Avancerad sensorisk analysteknik och produktutveckling”. Kursen i sensorik ledde till att jag fick möjlighet att skriva en masteruppsats inom sensorikområdet. Uppsatsarbetet genomfördes som en pilotstudie inom ett doktorandprojekt vid Inst för Kostvetenskap, och var det överlägset mest lärorika och spännande jag gjort under studietiden.

Hur upplevde du skillnaden att läsa på avancerad nivå jämfört med grundnivå?

De största skillnaderna är nog att man får ta eget ansvar och att man till största delen själv väljer vad man vill läsa.

Kan du rekommendera andra att söka Masterprogrammet?

Ja, det kan jag! Jag kan också rekommendera andra att arbeta deltid under studietiden eller att ha arbetat lite innan man påbörjar studierna. Den teoretiska kunskapen blir så mycket mer intressant och värdefull när man har en praktisk verklighet att relatera till.

Hur ser du på framtiden?

Jag har fått uppfattningen att arbetsgivare på universitetssjukhus lägger stor vikt vid en masterexamen vid rekrytering av personal. Karolinska sjukhuset har ett antal specialisttjänster nyckelmärkta till Dietister med magister- eller masterexamen. Efter min masterexamen började jag arbeta kliniskt på heltid. De två åren på Masterprogrammet har gjort mig till en bättre Dietist genom att jag har en större kunskapsgrund att stå på. Mitt arbete är väldigt roligt och givande, men det känns också bra att jag har kunskaper inom sensorik om jag vill arbeta inom det området framöver. En masterexamen ger också möjlighet att söka en doktorandtjänst, vilket skulle vara roligt om ett intressant projekt ”dyker upp”!