Institutionen för kostvetenskap

Jesper Johansson

Masterexamen i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap 2013

Varför sökte du Masterprogrammet?

Efter att jag avslutat mina studier på Kostvetarprogrammet kände jag en drivkraft att få lära mig mer, att få mer kunskap och djupare förståelse inom området. Samtidigt ville jag specialisera mig mer inom mitt favoritområde kost och idrott. Jag utnyttjade möjligheten med valbara kurser så att dessa kurser föll inom mitt intresseområde. Jag läste bl a kurser som Anatomi, Fysiologi, Idrottsnutrition och Idrottsmedicin. Även min masteruppsats ”Unga innebandyspelares energi-, makronutrient- och vätskeintag samt potentiell prestationshöjning med hjälp av energisupplement” hade fokus på kost och idrott. Möjligheten att kunna blanda valbara kurser med färdighetskurser (vetensskapsteori och metodkurser) var en stor anledning till att jag valde att läsa Masterprogrammet. Färdighetskurserna har varit enormt lärorika och nyttiga i ett tvärvetenskapligt perspektiv, medan de valbara kurserna har spetsat mina kunskaper inom specifika områden. Att kunna styra sin utbildning utefter sina intressen gör utbildningen än mer spännande och motiverande.     

Hur fick du information om Masterprogrammet?

Jag fick upp ögonen för Masterprogrammet under en föreläsning vid Institutionen för kostvetenskap. Masterprogrammet marknadsfördes under föreläsningen, jag blev intresserad och tog därefter kontakt med institutionens studievägledare för mer information.

Hur upplevde du skillnaden att läsa på avancerad nivå jämfört med grundnivå?

Givetvis är studierna lite tuffare på avancerad nivå jämfört med att läsa på grundnivå. På avancerad nivå går man lite djupare. Att läsa på avancerad nivå har hjälpt mig att bli säkrare inom området. Jag har fått en djupare kunskap som har hjälpt mig att kunna ”knyta ihop säcken”. Efter de tre åren på Kostvetarprogrammet kände jag mig ”proppad” med information, men jag kunde inte riktigt knyta ihop all information till en helhet. Efter att ha läst Masterprogrammet har jag fått en bättre förståelse för hur jag ska utnyttja mina kunskaper och hur kunskaper inom olika områden integrerar med varandra.

Kan du rekommendera andra att söka Masterprogrammet?

Jag vill verkligen rekommendera Masterprogrammet som har gett mig så otroligt mycket och som kommer att ge mig stora fördelar i det framtida arbetslivet.

Hur ser du på framtiden?

Jag arbetar idag som gymnasielärare och undervisar i ett ämne som heter Tränings och tävlingslära. Det handlar om kroppens fysiologi och anatomi, om idrottsnutrition och tankens kraft. Hade jag inte läst Masterprogrammet och valt kurser som Idrottsnutrition, Fysiologi, Anatomi och Idrottsmedicin så hade jag aldrig fått den här anställningen. Jag får arbeta med ämnen som jag behärskar och som jag tycker är extremt roliga. Framtiden för mig är oviss, men just nu trivs jag mycket bra med det jag gör. Att ha läst Masterprogrammet öppnar också möjligheten för fortsatta studier och då tänker jag främst på möjligheten till att börja en forskarutbildning.