Institutionen för kostvetenskap

Kurser på grund- och avancerad nivå

Återigen ger vi kursen Hem- och konsumentkunskap

Återigen ger vi kursen Hem- och konsumentkunskap åk 7-9 (45 hp) inom Lärarlyftet med start i augusti 2018. Kursen ges på halvfart och distans med fem fysiska träffar per termin i Uppsala. Kursen är sökbar mellan den 15 mars – 15 april via www.antagning.se

För ytterligare upplysningar kontakta Helena Elmståhl, Institutionen för kostvetenskap Uppsala universitet; helena.elmstahl@ikv.uu.se, 018-471 2207