Institutionen för kostvetenskap

Internationell rörlighet för studenter och personal

För studenter, forskare och lärare vid Institutionen för kostvetenskap finns möjlighet att studera, undervisa eller på annat sätt utbyta erfarenhet vid andra universitet i världen. Vi välkomnar också både studenter, forskare och lärare vid olika universitet världen över att besöka vår institution för en kortare eller längre tid.

ERASMUS+ är ett Europeiskt utbytesprogram för livslångt lärande som erbjuder studenter, lärare och administratörer möjligheten att studera, undervisa och utbyta erfarenheter i olika europeiska länder. För närvarande finns avtal med följande platser inom ramen för ERASMUS+:

VIA University College, Danmark

Münster University of Applied Sciences, Tyskland

Universität Wien, Österrike

Universidad de Granada, Spanien

Vidare finns möjlighet för studenter som läser något av institutionens program att studera utomlands via något av de avtal Uppsala universitet har:

http://www.uu.se/student/utlandsstudier/

För inresande studenter som vill läsa de program och kurser på grundnivå som erbjuds vid Institutionen för kostvetenskap krävs nivå B2 i svenska. På avancerad nivå finns fyra kurser som ges på engelska, två under höstterminen (dessa ges på engelska vid behov) och två under vårterminen:

Hösttermin

Evidensbaserad nutrition, 7,5 hp (Evidence-based nutrition: how to review, evaluate and apply results from nutrition studies, 7,5 ECTS).

Mat, hälsa och kommunikation, 7,5 hp (Food, health and Communication, 7,5 ECTS)

Vårtermin

Current perspective on Food and Society, 7,5 hp/7,5 ECTS

Food and eating: From Infancy to Adolescence, 7,5 hp/7,5 ECTS

Kontaktperson för internationell rörlighet: Ingela Marklinder