Kontaktpersoner

Prefekt/motsv:

Ylva Mattsson Sydner 018-471 2313

Programsamordnare Kostvetarprogrammet:

Ylva Mattsson Sydner 018-471 2313

Programsamordnare Dietistprogrammet:

Agneta Andersson 018-471 3442

Studierektor grund- och avancerad nivå:

Helena Elmståhl 018-471 2207

Studierektor forskarnivå:

Margaretha Nydahl 018-471 2318

Jämställdhet och Likabehandling:

Helena Elmståhl 018-471 2207

Internationella utbyten:

Ingela Marklinder 018-471 2312

Studievägledare:

Susanne Engman 018-471 2310

Kursadministration:

Karin Hellstadius 018-471 2323