Disputation den 28 april

2017-03-23

Den 28 april försvarar doktorand Pernilla Sandvik sin avhandling:

Rye bread in Sweden
Health-related and sensory qualities, consumer perceptions and consumption patterns”

Disputationen äger rum kl 13.15 i sal A1:111a på BMC, Husargatan 3, Uppsala.

Opponent: Hely Tuorila, Prof emerita, Department of Food and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finland

Språk: engelska