Vad händer med synen på mat, hem, familj och samhälle när männen tar över matlagningen?

2017-02-24

Den åttonde mars arrangerar Lund University Food Studies ett eftermiddagsevent under titeln ”Män och mat” där Nicklas Neuman, forskare på Institutionen för kostvetenskap, är inbjuden som talare. 

Eftermiddagens huvudfråga, som behandlas under flera intressanta presentationer, är ” Vad händer med synen på mat, hem, familj och samhälle när männen tar över matlagningen?”. Nicklas presentation har titeln ”Moral och maskulinitet i det nya matlandet”. 

Till eventets hemsida