Måltidsakademiens första pris

2016-12-06

i kategorin Doktorsavhandlingar och Vetenskapliga publikationer.

Institutionen för kostvetenskap har tilldelats måltidsakademiens första pris inom kategorin Doktorsavhandlingar och vetenskapliga publikationer för antologin Klagandets diskurs.