Institutionen för kostvetenskap

Installationsföreläsningar

2016-12-06

Våra nya professorer höll sina installationsföreläsningar torsdagen den 17 november: