Högre seminarier

12 december kl. 13:15 i B412/416: Sheima Al-Adili

20 februari kl. 13:15 i B1-412/416: Amanda Björnwall

24 april kl. 13:15 i B412/416: Karolin Bergman