Institutionen för kostvetenskap

Fullkornsintag – utveckling av kostundersökningsmetodik och validering av biomarkör

I samarbete med institutionen för livsmedelsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) studerar vi i detta projekt huruvida självrapporterat intag av fullkorn baserat på vägd kostregistrering och olika livsmedelsfrekvensformulär korrelerar med alkylresorcinoler i plasma, en potentiell biomarkör för fullkornsintag. Resultaten av detta projekt förväntas bidra till att öka noggrannheten i framtida studier kring kost och hälsa.

Kontaktperson: Agneta Andersson