Institutionen för kostvetenskap

Food in later life

Ett EU-finansierat projekt där 8 länder ingick. Syftet var att undersöka seniora europeiska konsumenters mat och måltider ur ett brett perspektiv men unikt var att kvalitativa metoder användes i stor utsträckning och att datainsamlingen i de olika delprojekten utfördes på samma sätt i komparativt syfte. Projektet har genererat ett stort antal vetenskapliga artiklar om exempelvis ”Food and lifecourse, Alcohol and senior consumers, Perception of healthy eating”.

Kontaktperson: Christina Fjellström, christina.fjellstrom@ikv.uu.se