Institutionen för kostvetenskap

Den svenska skolmåltiden

I detta doktorandprojekt studeras den svenska skolmåltiden som offentlig måltid. I den första delstudien har vuxna svenskars minnen och erfarenheter av skolmåltiden undersökts. I den andra delstudien har barns måltidsmönster studerats, inklusive skolmåltiden. Parallella enkäter delades ut till barn och deras föräldrar, varpå dessa jämfördes med olika statistiska metoder. Det tredje delarbetet handlar om den pedagogiska måltiden och lärarens roll under skolmåltiden. I den fjärde delstudien studeras skolmåltiden ur barnens perspektiv.

Kontaktperson: Christine Persson Osowski, christine.persson-osowski@ikv.uu.se