Institutionen för kostvetenskap

Att konsumera och kommunicera frukt och grönsaker

Anna-Maria Simunaniemi's avhandlingsprojekt som syftar till att kartlägga aktuell frukt- och grönsakskonsumtion och attityder hos de svenska vuxna samt att kvalitativt analysera presentationer av frukt och grönsaker i webbloggar. Fördjupade kunskaper om konsumenternas kostvanor, kostrelaterade uppfattningar och online-hälsokommunikation förväntas bidra till vidareutveckling av hälsofrämjande och hälsokommunikativt arbete. Projektet ingår i forskningsområdet dietetikens kommunikation.

Kontaktperson: Margaretha Nydahl