Institutionen för kostvetenskap

Unga konsumenters kunskaper om och inställningen till livsmedelshantering, förvaring och miljö och lärares undervisning i relation till dessa kunskapsområden.

Detta projekt ingår som en del i den Nationella Forskarskolan i Hem- och konsumentkunskap (NFHK). Syftet är att studera livsmedelshygien som en del av undervisningen i Hem- och konsumentkunskap med fokus på lärande. I kursplanen i Hem- och konsumentkunskap (Lgr-11) beskrivs livsmedelhygien som ”Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel”. Utifrån detta gör lärarna olika val gällande sin undervisning, och här studeras vad som påverkar dessa val och vilken form av lärande som möjliggörs med koppling till livsmedelhygien. Genom kunskaper gällande livsmedelshygien; förvaring, tillagning och hantering av livsmedel, får man möjlighet att som konsument göra medvetna val. I Sverige förekommer varje år ca en halv miljon fall av matförgiftning som kan kopplas till agerande gällande livsmedelhygien. Detta projekt genomförs via enkätstudier, med en webbaserad enkät till lärare i Hem- och konsumentkunskap följd av en elevenkät bland elever i årskurs 9, genomförd via ett mentometer system. Dessa kompletteras med klassrumsobservationer för att skapa ett bredare perspektiv på livsmedelshygien som en del av undervisningen i Hem- och konsumentkunskap.

Kontaktperson: Marie Lange