Institutionen för kostvetenskap

Styrning och organisation av mat och måltider i äldreomsorg

För att få större kunskap om kommuners måltidsorganisation och deras utformning av måltidslösningar inom hemtjänst till äldre, studeras kommunala kostorganisationer och deras utveckling över tid. Projektet omfattar studier av politiska beslut, där kostpolicys och andra styrdokument är en central utgångspunkt utöver kostorganisationer och biståndsbedömares roll i beslutskedjan. Syftet med projektet är att öka kunskapen om kommuners strategiska arbeten med måltiden som hjälpinsats i den äldre människans egna hem.

Kontaktperson: Malin Skinnars Josefsson