Institutionen för kostvetenskap

SMART2D

SMART2D är ett 4-årigt samarbetsprojekt mellan Makerere University School of Public Health, Uganda; University of Western Cape School of Public Health, Sydafrika; Institute of Tropical Medicine, Antwerpen; Collaborative Care Systems Finland; Uppsala universitet; och Karolinska Institutet (samordnande institut). Projektet SMART2D:s mål är att stärka kapaciteten för förebyggande och hantering av diabetes typ 2-patienter genom utbyte av uppgifter mellan vårdgivare och hälsoarbetare, och att utöka vårdnätverk inom samhällsbaserade stödgrupper, riktat mot tre populationer i olika miljöer.

Syftet är att utveckla överbryggande utbildning mellan låg-, medel- och höginkomstländer; att formulera strategier på lokal och samhällsnivå för att förbättra tillgång och följsamhet till förebyggande och ledningsinterventioner för diabetes typ 2; att genomföra dessa strategier i en kontrollerad studiedesign; samt att medverka i den politiska dialogen under hela processen.

 Mer information om SMART2D.

Sveriges Radio program på SMART2D.

Kontaktperson: Meena Daivadanam (Principal Investigator – SMART2D) meena.daivadanam@ikv.uu.se