Institutionen för kostvetenskap

Skolmåltider

Sverige är ett av få länder i världen där barn i grundskolan serveras kostnadsfria skolmåltider. Sedan 2011 är det dessutom lagstiftat att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. I detta projekt, som är ett samarbete med Livsmedelsverket, så studeras svenska skolbarns energi- och näringsintag från skolluncherna. Dessutom studeras vilka faktorer som kan vara av betydelse för om barnen äter skollunch eller inte.

Kontaktperson: Christine Persson Osowski