Institutionen för kostvetenskap

Mat och måltider ur ett maskulinitetsperspektiv.

Vardagsmatlagning har historiskt sett varit, och är än idag, främst kvinnors domän och män har antingen varit professionella kockar eller experter på specifika områden i hemmets matlagning (köttexperter, grillexperter, helgmiddagsfixare etc.). I Sverige ser vi dock att fler och fler män tar ansvar för den vardagliga matlagningen, att fler och fler kvinnor tar plats i den professionella statusmatlagningen och att det i allmänhet finns ett stort intresse av mat och matlagning bland vissa grupper i landet (vilket syns genom omfattningen av TV-program om mat, mängden publicerade kokböcker, matskribenter och kostexperter med mera). Till följd av detta stora matintresse, bland såväl män som kvinnor, och det ännu väldigt smala området om mat och måltider utifrån kritisk maskulinitetsteori, har mitt forskningsintresse vaknat. Med min forskning hoppas jag kunna bidra till mer kunskap i detta område utifrån ett perspektiv som ännu är mycket sparsamt utnyttjat inom kostvetenskapen.

Kontaktperson: Nicklas Neuman