Institutionen för kostvetenskap

Konsumtion och kvalitetsperception av bröd samt kommunikation av rågbrödskvalitet

Syftet med doktorandprojektet är att studera konsumtion och kvalitetsperception av bröd samt inverkan av sensoriska och hälsorelaterade faktorer vid kommunikation av rågbrödskvalitet. I Sverige är bröd en stapelvara och ett utbyte till hälsosammare bröd designat enligt senaste forskningsrön kan leda till flera positiva hälsoeffekter i befolkningen. I projektets första och andra delstudie studeras svenskarnas intag av olika sorters bröd, samt konsumenters kunskap och attityd till kolhydrater och bröd, med fokus på rågbröd. I delstudie tre kommer ett hälsosamt bröd utvecklas och beskrivas sensoriskt och i studie fyra undersöks konsumenternas acceptans för rågbröd samt effekten av kommunikation av sensoriska och hälsorelaterade faktorer.

Kontaktperson: Pernilla Sandvik