Institutionen för kostvetenskap

Analys av dietisters journaldokumentation inom hälso- och sjukvården

Syftet med detta avhandlingsprojekt är att analysera den dokumentation som dietister i Sverige gör i patientjournaler. Med hjälp av ett journalgranskningsinstrument kommer patientjournaler skrivna av dietister att undersökas avseende struktur och innehåll. Både kvantitativa och kvalitativa analyser kommer att göras. Projektet förväntas ge ökad kunskap om svenska dietisters journalföring, vilket kan leda till en utveckling av detta område. Utvecklingen av dokumentationen i patientjournaler är en viktig del i arbetet med förbättrad kommunikation och ökad patientsäkerhet i vården.

Kontaktperson: Elin Lövestam