Department of food studies, nutrition and dietetics

Susanna Sandberg

Masterexamen i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap 2013

Varför sökte du Masterprogrammet?

Jag läste Dietistprogrammet vid IKV och tog examen 2011. Därefter fick jag ett vikariat på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag jobbade där i ett halvår och kände under tiden att jag var sugen på att läsa kurser på avancerad nivå för att utveckla min kompetens. Jag hade ett vikariat på deltid och därför passade det bra att kombinera studier och arbete. Mina tankar inför framtiden var att både vidareutbildning på masternivå och arbetslivserfarenhet var avgörande för att få bra arbete och därför var upplägget att läsa vidare på Masterprogrammet och samtidigt arbeta en optimal lösning för mig. Jag är också intresserad av att eventuellt forska i framtiden vilket också bidrog till min vilja att ta en Masterexamen.

Hur fick du information om Masterprogrammet?

Jag fick svar på frågor om programmet via IKV:s hemsida samt genom att prata med lärarna på institutionen. Jag skulle dock ha önskat en samlad information från alla de institutioner som ingår i Masterprogrammet i samhällsvetenskap. När jag valde kurser utgick jag ifrån de krav som finns för att ta ut en Masterexamen. Av de total 120 hp ska en viss del vara på avancerad nivå i Kostvetenskap. Jag undersökte utbudet av kurser vid IKV och valde de som jag tyckte var intressanta. Jag tittade också vilka kurser inom Kostvetenskap som erbjöds vid universiteten i Umeå och Göteborg. På båda utbildningsorterna fanns flera bra Internetbaserade distanskurser, vilket gjorde att jag kunde fortsätta studera och arbeta deltid. Ett halvår var jag stationerad i Sydamerika samtidigt som jag läste distanskurser på avancerad nivå. Eftersom jag är särskilt intresserad av klinisk nutrition och avancerad sjukvård har jag också läst flera kurser från Karolinska Institutet, som kunde räknas in i programmet som valfria kurser på avancerad nivå.

Hur upplevde du skillnaden att läsa på avancerad nivå jämfört med grundnivå?

Kurserna på avancerad nivå kräver ett extra engagemang för att få ut det mesta av dem, t.ex. genom att eftersöka mer litteratur själv och att vara mer reflekterande. Den kurs där skillnaden var tydligast från grundutbildningen var, utan konkurrens, masteruppsatsen. 

Kan du rekommendera andra att söka Masterprogrammet?

Definitivt! Det bästa är att Masterprogrammet är väldigt flexibelt. Det går att kombinera kurser från flera olika högskolor och universitet vilket gör att man kan skräddarsy programmet utefter egna intressen. Jag har läst kurser från sex olika lärosäten inom Masterprogrammet. Jag vill också framhålla hur roligt det var att skriva masteruppsatsen, där jag verkligen fick driva ett ”forskningsprojekt” på riktigt.

Hur ser du på framtiden?

Jag är väldigt glad över att jag läst Masterprogrammet. Både för vidareutveckling av min dietistkompetens och i forskningsförberedande syfte. Jag jobbar nu med avancerad hemsjukvård i Stockholmsområdet.  När jag fick arbetet påtalade min chef att min Masterexamen var meriterande för att få arbetet, eftersom det finns ett intresse för kompetensutveckling av verksamheten och forskning inom det medicinska området. Det är naturligtvis väldigt roligt att arbetsgivaren ser värdet av två års extra studietid!